Vědci vystopovali zbývající polovinu chybějící běžné hmoty vesmíru – Nevšední Svět

Vědci konečně nalezli chybějící spojení mezi galaxiemi.  Toto je první zaznamenaná detekce poloviny normální (baryonové) hmoty v našem vesmíru – protony, neutrony a elektrony – které doposud nebyly nikdy detekovány v předchozích pozorování hvězd, galaxií a dalších jasných objektů ve vesmíru, přitom uznávané modely vesmíru předpovídaly, že tam někde ta hmota musí být a konečně byla nalezena.

Pravděpodobně jste již slyšeli o lovu temné hmoty, tajuplné substance, o které se myslí, že prostupuje celým vesmírem, jejíž účinky pozorujeme skrz gravitaci. Ale naše modely vesmíru také říkají, že by tam mělo být asi dvakrát tolik obyčejné hmoty ve srovnání s tím, co jsme doposud pozorovali.

Dva nezávislé týmy se rozhodly, že tomu přijdou na kloub a skutečně se to podařilo. Chybějící běžnou hmotu – hmota složená z baryonů, a nikoliv temná hmota – byla nalezena mezi galaxiemi, ve vláknech horkého difúzního plynu, který je propojuje.

„Chybějící baryonový problém je vyřešen,“ řekl Hideki Tanimura z Ústavu vesmírné astrofyziky v Orsay ve Francii, vedoucí jednoho z vědeckých týmů. Druhý tým vedla Anna de Graaffová z Univerzity v Edinburgu ve Velké Británii.

Vzhledem k tomu, že je plyn řídký a není dostatečně horký, aby ho mohly teleskopy detekovat, nebyl nikdy dříve zpozorován.

„Neexistuje žádná pozorovací technika, kterou bychom mohli dnes vymyslet, pomocí níž by se mohl tento plyn přímo pozorovat.,“ řekl Richard Ellis z Univerzity College v Londýně. „Do dnešního dne byla tato plynová vlákna mezi galaxiemi jen spekulacemi.“

#věda #technika

Více na:

Zdroj: Vědci vystopovali zbývající polovinu chybějící běžné hmoty vesmíru – Nevšední Svět

avatar
2000