Povídka: DÉMON OROEN II. část

Zarazil svého dlouhonohého ryzáka. Měřil si hostinec zpod přivřených víček chladným pohledem, úzké rty sevření… 

 

#povidka

avatar
2000