Odstřelovač vs ostřelovač

Proč ostřelovači převažují nad odstřelovači?

 

Taky si myslíte, že ostřelovač má na práci něco jiného než odstřelovač?

Otázka: 
Má se odlišovat „ostřelovač“ a „odstřelovač“? Myslím, že ano, význam každého by měl být trochu jiný.

S pozdravem Rudolf Procházka


Odpověď:
Jak uvádí příručka jazykové poradny Ústavu pro jazyk český AV ČR nazvaná Na co se nás často ptáteostřelovač by měl být ten, kdo někoho nebo něco ostřeluje: střílí z dálky, ohrožuje cíl palbou; zásah sice nelze vyloučit, ale nemusí se ani předpokládat.

Zato odstřelovač své cíle střelbou likviduje, zpravidla jedním, přesně zacíleným výstřelem. Odstřelovač zabíjí člověka, odstraňuje dům nebo skálu. Cílená, přesná střelba také odpovídá výcviku a vybavení sniperů. Tyto významy zmíněná příručka odvozuje od výkladu sloves ostřelovat odstřelovat v našich slovnících spisovného jazyka.

Pouze Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) ze 60. let uvádí heslo odstřelovač, a to jako vojenský termín: střelec (z pušky) určený k odstřelování významných nepřátelských cílů.

Při přípravě SSJČ byly všechny termíny rozsáhle a pečlivě konzultovány se specialisty příslušných oborů – termíny vojenské nevyjímaje. Je pravděpodobné, že někdo z autorů Vojenského terminologického slovníku byl také konzultantem, který stvrdil věcnou správnost výkladu ve slovníku.

Jak se z odstřelovače stane ostřelovač?

Žádný z výkladových slovníků češtiny neuvádí heslo ostřelovač. Je však zjištěno, že v tisku z 90. let ostřelovači nad odstřelovači převažují.

Lze pro to shledat řadu vysvětlení: Jednak jsou normativní příručky na návod skoupé. Jednak je tu výslovnost, a to i výslovnost profesionálů (pracovníků bezpečnostních složek, moderátorů ap.), která nebývá v odlišení obou substantiv zřetelná – a kdo od nich slyší ostřelovač, také to tak napíše. Zatřetí: neuspěje-li sniper napoprvé, stane se z přesného odstřelovače pouhým ostřelovačem, ta

avatar
2000