Jak získat libovolnou knihu zdarma ve dvou krocích / How to get a free book in two steps

Už jste četli nějakou z mých knih a nechce se vám ji kupovat znovu? Nemusíte, existuje velice jednoduchý způsob, jak ji získat zcela zdarma. Vše, co k tomu potřebujete je účet od Google. Postup je následující:

  1. Ohodnoťte zvolenou knihu na Google Play a napište k ní krátkou recenzi (jedna věta postačí).
  2. Text recenze zkopírujte a vložte do komentáře k profilu vybrané knihy na sekerkatomas.cz (pod odkazem Biografie). 

To je vše! Do 24 hodin vám kniha přijde na email (nezapomeňte ho vyplnit při vkládání komentáře).


Have you read any of my books and you do not want to buy it again? You dont have to. There is very simple way to get it absolutely free. All you need is an account from Google. The procedure is as follows:
  1. Rate selected book on Google Play and write a short review (one sentence is enough).
  2. Copy text and paste it as comment to the profile of selected book on sekerkatomas.cz (under the Biography link)
That is all! Within 24 hours you book arrives on your email (do not forget to fill in when inserting comments)