IOTA Qubic 1. část – Propojení reálného světa a kryptoměn na dosah ruky

 

V první polovině roku 2017 na trh přišla nová měna jménem IOTA a rovnou se usadila mezi největšími měnami. Bylo k tomu několik důvodů. IOTA patří k rodině kryptoměn, která se obecně nazývá jako DAG (Directed acyclic graph), a má mnoho výhod oproti klasickému blockchainu. Ve vývojářském týmu IOTY byl také Come from beyond, což je přezdívka Sergeje Ivanchegla, který vymyslel proof of stake a vytvořil měnu NXT. Qubic je další vrstvou IOTY, která má vytvořit revoluční prostředí. Dnes se podíváme na to, co je to vlastně Qubic. 

IOTA a tangle

Pokud chcete pochopit, co je to Qubic, musíte nejdříve chápat, co je to IOTA. Nebudu se zde dlouho rozepisovat o všech detailech a omezím to pouze na základy. IOTA je DAG, jak již bylo řečeno. DAGy mají oproti blockchainům viditelné výhody, ale jsou zároveň stále neověřenou technologií, takže je k nim mnoho lidí skeptických.

DAG IOTY se jmenuje Tangle. Jedná se o síť transakcí, která je propojená podle matematických pravidel, a to tak, aby každou transakci bylo možné ověřit jako validní. Uživatelé sítě pak mají přehled o tom, že transakce jsou všechny správné, ačkoliv ne každý ověřovatel má k dispozici všechny transakce.

IOTA funguje jinak než klasické blockchainy. Nejsou zde těžaři, ale ověřování transakcí dělají samotní uživatelé. Díky tomu a díky DAG architektuře má IOTA speciální vlastnost. Čím větší síť bude, tím bude rychlejší a bezpečnější. Strop počtu transakcí je tak shodný se stropem dat, která se mohou posílat po celém světě. To dělá z IOTY ideálního kandidáta na příchod internetu věcí, a Qubic má být dalším krokem k tomu, aby IoT mohl fungovat.

Qubic protokol

Název Qubic vznikl z Quorum based copmuting (QBC). Zde se jedná o specifický druh sdílení výpočetní síly, kde kvórum reprezentuje nejnižší možný počet hlasů k tomu, aby mohl někdo provádět operace v distribuovaném systému. To už hodně napovídá o tom, co je to Qubic.

Qubic je protokol, který běží na síti IOTY a který je řešením pro výpočty v rámci distribuované sítě. V podstatě si to můžete představit tak, že váš počítač má být palivem pro aplikaci fungující na IOTĚ, a protože zde musí pracovat spousta počítačů společně, tak potřebují společná pravidla k tomu, aby mohly fungovat dobře.

Díky Qubic protokolu tak bude možné vytvářet na síti IOTY smart kontrakty, oracly (systémy, jež integrují data do sítě IOTY) nebo vytvořit rámec pro sdílení výpočetní síly. Qubic protokol tak v podstatě vytváří prostor v síti, kde umožní jednoduché sdílení vypočetní síly k prakticky všem činnostem, které zahrnují užití počítačů.

To je samo o sobě dost silným argumentem, proč sledovat IOTU a projekt Qubic, ale je zde ještě jedna důležitá věc. Jak jsem psal na začátku, tak síť IOTY vyžaduje co největší vytíženost. Čím větší provoz na síti, tím bezpečnější a silnější bude (na rozdíl od BTC či ETH, které se zpomalují). A díky využití výpočetní síly v rámci Tanglu bude síť podstatně bezpečnější a umožní tak vytvoření světového superpočítače.

Variace qubiků

Existují různé variace qubiků, ale nejprve je nutné vyjasnit si názvosloví. Qubic protokol je sérií pravidel, podle kterých fungují jednotlivé qubiky. Tyto dva pojmy jsou rozdílné. Za qubik se pak dá označit balíček výpočtů založených na kvóru, který se odehraje podle pravidel Qubic protokolu.

Oracle qubiky jsou první aplikací Qubic protokolu. Oracle znamená doslova věštec, ale ve spojení s kryptoměnami se jedná o vytvoření proudu dat z jiného prostředí do daného blockchainu či DAGu. Qubic protokol umožní jednoduché vytvoření těchto oraclů, které vytvoří vstupní bránu dat do sítě IOTY a zároveň dokáže ověřit, že tato data jsou správná. To znamená, že do sítě se dostanou například data jako teplota vašeho chytrého domu nebo opotřebení brzd vašeho chytrého auta.

Dalším specifickým užitím qubiků pak bude možnost sdílet svou výpočetní sílu. Protokol umožňuje každému v síti vytvořit poptávku či sdílet svou výpočetní sílu. V neposlední řadě tento protokol vytvoří smart kontrakty v síti IOTY. Každý smart kontrakt má určitou potřebu výpočetní síly, kte

 

avatar
2000