Nový kosmologický model bez temné hmoty smazal 68 % vesmíru. – Nevšední Svět

Tajemná temná energie, u níž moderní fyzika předpokládá, že tvoří až 68 % vesmíru, nemusí vůbec existovat. K takovým závěrům došel maďarsko-americký tým vědců. Výzkumníci se domnívají, že standardní modely vesmíru neberou v úvahu měnící se strukturu vesmíru. Až se tak stane, temná energie možná přestane být potřebnou. Tým publikuje výsledky své práce v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Náš vesmír byl zformován velkým třeskem před 13,8 miliardami let, od té doby se neustále rozpíná. Klíčovým důkazem rozpínání vesmíru je Hubbleův zákon založený na pozorování galaxií, který říká, že rychlost vzdalování galaxií (mimo Místní skupiny galaxií) je přímo úměrná jejich vzdálenosti.

Astronomové měří tuto rychlost recesí, sledováním barevného spektra světla z galaxie, čím více se posouvá  k červené, tím rychleji se galaxie vzdaluje. Mapování rychlostí galaxií z roku 1920 vedlo vědce k závěru, že celý vesmír se rozpíná, a že to celý začal v mizivě malém bodě.

Ve druhé polovině dvacátého století astronomové našli důkazy neviditelné hypotetické formy hmoty, temné hmoty. Její existence by vysvětlovala nesrovnalosti mezi některými skutečně zjištěnými hodnotami z pozorování pohybů hvězd v galaxiích a vypočítanými hodnotami z modelů. O Temné hmotě nyní předpokládáme, že tvoří 27 % vesmíru (zatímco ‚běžná‘ hmota pouhých 5 %).

Pozorování výbuchů bílých trpaslíků v binárních systémech (tzv. supernov typu Ia) v roce 1990, pak vedlo vědce k závěru, že třetí složka, temná energie, tvoří 68 % vesmíru, a je zodpovědná za zrychlování expanze vesmíru.

#věda #technika

Zdroj: Nový kosmologický model bez temné hmoty smazal 68 % vesmíru. – Nevšední Svět

Napsat komentář