Temná hmota zabíjí galaxie častěji, než jsme si mysleli. A zabije i vesmír samotný – Nevšední Svět

Náhlý kolaps galaxií je prý běžným jevem. Vesmír na něj zajde.

I když je temná hmota pojmenovaná podle toho, že ji nemůžeme sledovat skrze viditelné světelné spektrum, s její povahou zřejmě souvisí i jiné významy slova „temnota“. Nejnovější výzkum International Centre for Radio Astronomy Research (ICRAR) totiž právě temnou hmotu podezřívá z vyvolávání jevu, který přivádí celé galaxie k rychlému zániku. Jde prý o nejčastějšího vraha galaxií vůbec.

Takoví normální zabijáci galaxií

Tento démonický a do značné míry teprve relativně nedávno odhalený proces nese jménem “ram pressure stripping” neboli “náporové odfouknutí” a spočívá v aplikaci zvýšeného tlaku kapaliny nebo plynu na rychle se pohybující objekt skrze toto médium – poznat můžete totéž, pokud pohnete rozevřenou dlaní třeba v napuštěné vaně. Pokud jste měli ruku něčím ušpiněnou, existuje slušná šance, že tlak rychle se pohybující vody (resp. vaší ruky pohybující se relativně vůči vodě) vás nečistot zbavil. Prakticky totéž však platí podle vědců z ICRAR i pro celé galaxie. Při aplikaci tlaku média, jímž galaxie prolétá, totiž dojde na zpomalení, de facto odfouknutí většiny nesvázaného mezihvězdného plynu.

Naše galaxie je obklíčená 2000 hladovými černými dírami…..

Zdroj: Temná hmota zabíjí galaxie častěji, než jsme si mysleli. A zabije i vesmír samotný – Nevšední Svět

#věda #technika

Napsat komentář