Velký třesk, který se nekonal? | Nevšední svět

Dnešní všeobecně uznávaná vědecká teorie vzniku vesmíru se nazývá velký třesk (Big Bang).K němu mělo podle současných poznatků dojít před 13 500 000 000 let. Mělo se jednat o obrovský výbuch – okamžité uvolnění nahromaděné energie. Pokud platí teorie pulzujících vesmírů, pak by se tato energie rovnala energii celého vesmíru. Ten tedy vznikl z prvotního bodu (tzv. singuIarity – časově i prostorově nekonečně zakřiveného bodu), který byl nepředstavitelně hustý a žhavý.

Tento bod ale neměl žádnou hmotnost ani jiné fyzikální parametry, protože ty vznikly až za několik zlomků mikrosekundy po výbuchu. V okamžiku vzniku vesmíru tak neexistovaly fyzikální zákony, jak je Známe dnes. Z prvotní energie a pramateriálu pak vznikly fotony, kvarky, elektrony, protony, neutrony a nakonec celé atomy vodíku a helia. To vše proběhlo během první sekundy, po velkém třesku. Časoprostor se ustálil, vesmír se začal ochlazovat a prudce rozpínat až do dnešní podoby. A rozpíná se i nadále.

 

#věda #technika

Zdroj: Velký třesk, který se nekonal? | Nevšední svět

Napsat komentář