Tvary nanobudov se mění podle jejich obyvatel | VTM.cz

Konec s krabicovou architekturou! Nanotechnologie přinese do stavitelství větší svobodu, dovolí vytvářet budovy podivuhodných tvarů a vlastností.

Český architekt Michal Kutálek během svého studia na ČVUT přemýšlel o tom, jak by mohlo vypadat stavitelství třetího až čtvrtého tisíciletí. Dospěl k tomu, že rozvinutím perspektivního oboru současnosti – nanotechnologií – může dojít k radikální přeměně toho, jak v současnosti uvažujeme o lidských obydlích a o způsobech jejich vytváření…

#scifi #věda #technika

Zdroj: Tvary nanobudov se mění podle jejich obyvatel | VTM.cz

Napsat komentář