Vesmír se rozpíná o devět procent rychleji, než by měl | Nevšední svět

#věda #technika #vesmír

Kosmologové mají těžký život. Pokaždé, když vymyslí krásnou novou teorii, která dokáže elegantně popsat vývoj universa od velkého třesku po dnešek, přijde nějaké nechutné měření a všechno zhatí. Tentokrát je to nesoulad mezi dvěma způsoby určení rychlosti rozpínání vesmíru.

Bylo by hezké, kdyby vesmír byl jako veliké akvárium, v němž by se galaxie poklidně převalovaly jako přerostlé zlaté rybky. Jenže to tak ale není. Vesmír se rozpíná a galaxie se od sebe neustále vzdalují. Není to ale jako když střelíte do hejna vrabců, kteří se rozletí do všech směrů. Galaxie se nehýbou. Roztahuje se prostor mezi nimi. Jistě uznáte, že to zní složitě a nepředstavitelně už samo o sobě. Fyzikové ovšem teď mají s rozpínáním vesmíru nový problém, který celou záležitost komplikuje ještě víc. Snad by ho mohla vyřešit nová částice, již si původně vymysleli kvůli něčemu jinému. Nepředbíhejme však!

kosmickém pozadí. Je to mikrovlnné záření, které prostupuje celé universum a přichází ze všech směrů. Fyzikové si myslí, že tu zbylo z časů těsně po velkém třesku.

Zdroj: Vesmír se rozpíná o devět procent rychleji, než by měl | Nevšední svět

Napsat komentář